Fiscaliteit eigen woning

Belastingsaftrek woning vanaf 2016

De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op hypothecaire leningen gesloten vanaf 1 januari 2016. De geïntegreerde woonbonus is een integratie van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor de eigen woning:

    De woonbonus (van toepassing op de enige en eigen woning)
    De belastingvermindering voor het lange termijnsparen (van toepassing op de niet-enige, eigen woning)
    De belastingvermindering voor de gewone interesten (van toepassing op de niet-enige, eigen woning)

Om voor de geïntegreerde woonbonus in aanmerking te komen moet

  1. de lening afgesloten zijn vanaf 1 januari 2016
  2. de lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  3. de lening afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
  4. de lening afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
  5. de woning, waarvoor de lening werd aangegaan, de eigen woning van de belastingplichtige zijn op het ogenblik dat de uitgaven gemaakt worden;
  6. de lening dienen om de eigen woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden.

Procedure

Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen. U hebt hiervoor wel de noodzakelijke fiscale attesten van uw kredietverstrekker nodig.

Bedrag

De uitgaven voor uw hypothecaire lening kunnen in rekening gebracht worden voor een basisbedrag van 1.520 euro als de lening werd aangegaan voor de eigen, maar niet-enige woning. Op dit bedrag zal dan een tarief van 40% worden toegepast om de concrete belastingvermindering te kunnen berekenen. (Belastingvermindering bedraagt maximaal 1.520 euro x 40% = 608 euro)

Als de woning tevens uw enige woning is op het ogenblik dat u de hypothecaire lening aangaat, zal u ook kunnen genieten van een verhoging van het basisbedrag met 760 euro, en dit gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het jaar waarin u de lening bent aangegaan. (Belastingvermindering bedraagt maximaal 1.520 euro + 760 euro x 40% = 912 euro)

Als u op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u de hypothecaire lening bent aangegaan 3 kinderen ten laste hebben, kan u gedurende 10 jaar ook genieten van een bijkomende verhoging van 80 euro. (Belastingvermindering bedraagt maximaal 1.520 euro + 760 euro + 80 euro x 40% = 944 euro)

Beleggen in vastgoed

Verkooprechten (vroeger registratierechten)

Tarieven successierechten (erfbelasting)

/* ]]> */