Verkooprecht Vlaanderen

Verkooprechten in Vlaanderen

Bereken zelf de verkooprechten & notaris kosten

Wanneer u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt moet u op de aankoopsom verkooprechten betalen.
Voorwaarden

Procedure

Diegene die de akte of het geschrift betreffende de verkoop ter registratie aanbiedt, is ook verplicht tot betaling van de rechten:

 • Wanneer een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte ter registratie wordt aangeboden, is degene die de akte ter registratie aanbiedt (koper of verkoper) verplicht het verkooprecht te betalen.
 • Wanneer een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte niet ter registratie werd aangeboden, wordt het verkooprecht betaald door de notaris wanneer die de notariële verkoopakte ter registratie aanbiedt. De notaris rekent de rechten met de koper af bij het verlijden van de notariële verkoopakte (dus vóór de aanbieding ter registratie).

Doorgaans draagt de koper de registratiebelastingen. De partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de verkoper de rechten draagt. Voor de ontvanger van het belastingkantoor heeft die onderlinge overeenkomst echter geen waarde.

Bedrag

In het Vlaams Gewest bedragen de verkooprechten (vroeger 10% van de aankoopsom). Bepaalde kortingen kunnen worden bekomen:

 • klein beschrijf: Wie een bescheiden woning koopt of bouwt, kan in aanmerking komen voor het verminderde tarief van 5% op de totale som.
 • abattement : Als u geen andere woning of bouwgrond bezit, moet u geen rechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom (abattement).
 • bijabattement: Als u voor die aankoop een hypothecaire lening aangaat, kunt u een bijkomende vrijstelling (bijabattement) genieten van
  • 10.000 € als de registratierechten 10% van de aankoopsom bedragen;
  • 20.000 € als de registratierechten 5% van de aankoopsom bedragen;
  • 66.666,67 € als de registratierechten 1,5 % van de aankoopsom bedragen.
 • meeneembaarheid:
  Als u verkooprechten op uw oude woning hebt betaald, kunt u die oude rechten aftrekken van de verkooprechten die u op uw nieuwe woning moet betalen.
  Het is niet mogelijk om meeneembaarheid te combineren met abattement en bijabattement.
 • Renovatie abattement:
  Vermindering voor activering van panden; Als u een pand koopt en renoveert, dat maximum vier opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, kan u een vermindering van verkooprechten krijgen.

Opgelet: Wanneer u een bouwgrond koopt of een appartement in nieuwbouwstaat moet u altijd het normale tarief (10%) betalen. U kan wel een teruggave van 5% krijgen als later blijkt dat het kadastraal inkomen de 745 niet overtreft.

Voor sommige van deze maatregelen geldt dat indien u op het ogenblik van registratie nog niet kan aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden, u achteraf, op het ogenblik dat u wel kan aantonen aan de voorwaarden te voldoen, een verzoekschrift tot teruggave kan indienen. 

Successierechten

/* ]]> */