Woning verkopen op lijfrente

Terug van weggeweest: verkoop op lijfrente

Voordelen

  • u verzekert zich van een bijkomend inkomen
  • u beschermt uzelf tegen grote kosten
  • u kan maar moet niet blijven wonen
  • levenslang, geïndexeerd, op 2 hoofden...

Met de verkoop op lijfrente verzekert de verkoper zich van een gegarandeerd inkomen en de koper kan misschien een zaak doen. In feite gokt de koper, die een goede zaak wil doen, op een snel overlijden van de rentetrekker. De verkoper kan ervoor kiezen om al dan niet levenslang te blijven wonen in het goed, dit zal uiteraard een invloed hebben op de maandelijkse rente.

Principe

De lijfrente is in principe eenvoudig: in plaats van de onmiddellijke en volledige betaling van het onroerend goed, verbindt de koper zich ertoe om maandelijks een vaste som (rente) te betalen aan de verkoper tot aan zijn overlijden of een vooraf afgesproken leeftijd. Als optie kan de verkoper er eveneens voor kiezen om te blijven wonen.

Eén of meerdere personen

De rente kan gevestigd worden op één of meerdere rentegenieters (lijven). Meestal zijn dit gehuwden doch dit kan evenzeer een verdeelde eigenaar zijn. Het is zeer belangrijk om duidelijk te omschrijven wat met de rente gebeurt na het overlijden van één van hen. Valt hij weg of draag je hem volledig of gedeeltelijk over op de langst levende. Deze elementen zullen uiteraard ook invloed hebben op de te betalen rente.

Bouquet

Bij het ondertekenen van verkoopovereenkomst en/of bij de akte betaalt de koper meestal ook een gedeelte op de totale waarde van het vastgoed. Dit wordt het bouquet genoemd. Hoe hoger het bouquet, hoe lager de rente. In vele gevallen is dit beperkt tot één vijfde of minder.

Lang leven

De verkoper verzekert zich zo van een levenslang vast, maandelijks inkomen en weet precies hoeveel geld hij maandelijks mag spenderen zonder het risico te lopen dat zijn leven langer duurt dan zijn geld. Voor hem is het wel handig dat hij niet meer het risico loopt zonder geld te vallen indien hij het geluk zou hebben van een lang leven. Zijn erfgenamen zullen zich na het overlijden niet met vastgoed, maar met geld moeten tevreden stellen.

Maximumduur

Het risico schuift door naar de koper van het onroerend goed, omdat hij niet kan weten hoeveel hij in totaal zal moeten betalen. Niemand kan voorzien hoe lang de verkoper van zijn leven en de rente zal genieten. Hij moet de aankoop op lijfrente beschouwen als een langetermijnbelegging met optie op belangrijke meerwaarde bij vroegtijdig overlijden van de verkoper. De juiste evaluatie van deze belegging kan pas na afloop gemaakt worden. Wel kan de maximumduur contractueel beperkt worden door de partijen.

Geen lening

De koper heeft als voordeel dat hij met een beperkt beginkapitaal vastgoed kan aankopen en geen lening moet aangaan. De geldigheid van een lijfrente overeenkomst is onderworpen aan specifieke regels en uitvoering modaliteiten, die al in de eerste verkoopovereenkomst moeten vastgelegd worden. Dus nogmaals: afspraken op papier zijn zeer belangrijk.

Blijven wonen of verhuizen?

De lijfrente overeenkomst kan evenzeer gesloten worden op een leegstaand huis, beschikbaar voor de koper of voor een bewoond huis waarin de verkoper de rest van zijn leven wil blijven wonen. Uiteraard zal dit een zeer groot verschil maken in de maandelijks te ontvangen rente.

Verkooprechten

Voor de registratie is een contract op lijfrente een gewone overdracht met ambtshalve inschrijving. De registratierechten worden bepaald op de in het contract opgenomen pro-fisco waarde.

Verkoop op lijfrente kan u steeds bij Vobis bespreken. Discretie verzekerd.

Vul het contact formulier in of bel 24/7 naar 056252525

verkopen op lijfrente

Was de info nuttig?....Like us on facebook!

/* ]]> */